close open
[당첨자 발표]
게시글 보기
[삐아 캐시미어 섀도우 코지시리즈] 37명 당첨자
Date : 2017-12-05
Name : 스카이007

스카이007 뷰티테스터에 참여해 주신 모든 분들께 감사드리며,
[삐아 캐시미어 섀도우 코지시리즈] 37명 당첨자 분들 축하드립니다!!

후기는 테스터 신청시 작성해주신 개인 SNS주소(+상품 포토후기)에
작성해주시면 저희가 직접 확인하도록 하겠습니다 ^.^*

더불어 뷰티테스터에 당첨되지않으신 분들은
다음 뷰티테스터 지원을 위해 회원정보 등록 부탁드릴게요~

오늘도 즐거운 하루 보내시기 바라겠습니다.
고맙습니다.. 사랑합니다..!<당첨자 발표>did3** / 양지*
kjzi** / 김*
jenny17** / 염지*
addo100** / 지민*
sensed** / 이슬*
phe65** / 박해*
czxa3** / 배지*
nh@57f** / 김시*
minyong** / 박미*
bt030** / 이송*
kkag25** / 황민*
mosesy** / 안유*
nh@a38a** / 김나*
alrzl85** / 조혜*
chibi** / 김명*
ka@be** / 김유*
y0y2** / 안진*
ng19** / 김나*
ehdud57** / 김도*
gydud58** / 이효*
tina** / 김태*
eince** / 정지*
eunbit** / 주은*
p1121** / 김현*
rlaqjar** / 신지*
nombe** / 조은*
jmk30** / 장민*
211thg** / 방소*
babys** / 김세*
wyoung** / 유원*
xodrndmsg** / 김은*
jeey** / 김진*
nh@8784f** / 이해*
happeyou** / 강주*
lutra** / 황보**
dms** / 배은*
nh@631ff1** / 우선*
코멘트 쓰기
코멘트 쓰기
게시글 목록
Content
Name
Date
스카이007
2017-12-05

비밀번호 확인 닫기